Συχνές ερωτήσεις

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α. Τους λογαριασμούς νερού μπορείτε να εξοφλείτε από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (deyames.gr), μέσω της νέας μας Υπηρεσίας e-bill, η οποία σας δίνει πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.
Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο.
  • Β. Με e-banking στον λογαριασμό με αριθμό IBAN: GR4301721610005161038351801, αναγράφοντας ο καταναλωτής το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό υδρομέτρου ή τον κωδικό καταναλωτή.

  • Γ. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (πάγια εντολή, Τράπεζες, ΕΛΤΑ) .

  • Για τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική στους λογαριασμούς,

  1. Τράπεζα Πειραιώς 5161-038351-801
  2. Τράπεζα Εθνική 412200170789
 
1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού;
Εκδίδονται συνολικά δύο λογαριασμοί ύδρευσης  ανά 4μηνο. Ο πρώτος είναι έναντι λογαριασμός (α’ 2μηνο) και ο επόμενος είναι ο εκκαθαριστικός (β’ 2μηνο).
Δείτε και τις χρήσιμες πληροφορίες στο πίσω μέρος του λογαριασμού.
 
2. Μεγάλος λογαριασμός νερού.
Συνήθως οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

A. Kαθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού.

Πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν να εξοφλούν τον λογαριασμό τους αρκετό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης του. Ο επόμενος λοιπόν λογαριασμός πιθανόν να εκδοθεί πριν την καθυστερημένη πληρωμή του προηγούμενου λογαριασμού και κατά συνέπεια να εμφανίζει υπόλοιπο. Κατά την διαδικασία εξόφλησης στο ταμείο όμως δεν θα υπάρχει πρόβλημα, διότι εκεί θα εμφανίζεται το πραγματικό υπόλοιπο και όχι πιθανόν αυτό που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.

B. Υπερβολική Κατανάλωση.

Αρχικά ελέγχουμε, ότι το υδρόμετρο το οποίο μετράμε και στο οποίο αναφερόμαστε, είναι πράγματι το δικό μας  (μέθοδος εντοπισμού: γυρνάμε τον διακόπτη (βάνα) δίπλα στο υδρόμετρο, κάθετα προς την σωλήνα και ελέγχουμε, ότι πράγματι δεν έχουμε ροή νερού στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας).

Ελέγχουμε για πιθανή διαρροή (μέθοδος εντοπισμού: κλείνουμε όλες τις βρύσες στο σπίτι ή στο διαμέρισμά μας και ελέγχουμε εάν γυρίζει ο μετρητής (φτερωτή) του υδρομέτρου μας).
Συνήθως το 60% των περιπτώσεων διαρροών, οφείλεται στο καζανάκι της τουαλέτας.

Κάθε καταναλωτής μπορεί να υποβάλει ένσταση προς την ΔΕΥΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Συμπληρώστε εδώ την ένσταση και εκτυπώστε την.


3. Εάν δεν εξοφλήσω τον λογαριασμό μου στην καθορισμένη ημερομηνία τι θα συμβεί;

Φροντίστε να πληρώνετε το λογαριασμό σας στην καθορισμένη ημερομηνία, για να αποφύγετε την διακοπή νερού και τα σχετικά τέλη επανασύνδεσης. Άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Επίσης οφειλές ίσες ή μεγαλύτερες των 30€ μπορούν να διαβιβαστούν στις Δ.Ο.Υ. για να εισπραχθούν με την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την με αριθμό Α1139/17 Οκτωβρίου 2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.


4. Ο ενοικιαστής μου αποχώρησε από την ιδιοκτησία μου αλλά άφησε ανεξόφλητους λογαριασμούς. Τι πρέπει να κάνω ;

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων  να φροντίζουν, ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Και τούτο, διότι βάση του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης. Άρθρο 20, παράγραφος 5 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Πλέον με την απόφαση Α1139/17 Οκτωβρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα οι οφειλες προς την ΔΕΥΑΜ από 30€ και άνω μπορούν να διαβιβάζονται στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να εισπραχθούν με την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων. Για να γίνει αυτό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΔΕΥΑΜ τον Α.Φ.Μ., το email και το συμβόλαιο μίσθωσης του ενοικιαστή. 

5. Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για την σύνδεσή μου με την Ύδρευση;

 Κάθε καταναλωτής που αιτείται οιαδήποτε παροχή ύδρευσης εννοείται ότι αποδέχεται τους Κανονισμούς και τους Νόμους που διέπουν την λειτουργία της ΔΕΥΑΜ. Οι Νόμοι και οι Κανονισμοί είναι όλοι αναρτημένοι στην Διαύγεια και στην παρούσα ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ. Ελάχιστες βασικές και χρήσιμες πληροφορίες περιέχονται στο "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" ανάμεσα στην ΔΕΥΑΜ και στον Καταναλωτή. Δείτε εδώ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

Α. Για εργοταξιακή παροχή. Συμπληρώστε και εκτυπώστε την σχετική αίτηση εδώ.

1. Άδεια οικοδομής, θεωρημένη από την Πολεοδομία.

2. Συμβόλαιο ακινήτου (κτίσματος η οικοπέδου).

Β. Για κτίσμα. Συμπληρώστε και εκτυπώστε την σχετική αίτηση εδώ.

1. Άδεια οικοδομής, θεωρημένη από την Πολεοδομία.

2. Συμβόλαιο ακινήτου (κτίσματος η οικοπέδου).

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).

4. Λογαριασμός ΔΕΗ ακινήτου.

Γ. Για κτηνοτροφική παροχή. Συμπληρώστε και εκτυπώστε την σχετική αίτηση εδώ.

1. Συμβόλαιο ακινήτου (κτίσματος η οικοπέδου).

2. Βεβαίωση από τον Δήμο, ότι διαθέτει ζώα στον χώρο.

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον Κανονισμό Ύδρευσης το άρθρο 10 (δείτε τον κανονισμό ύδρευσης στην αρχική σελίδα στο πεδίο "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" και επιλογή "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ".

 

6. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις και ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για να έχω μειωμένο τιμολόγιο νερού;

 

 Α. Μείωση λογαριασμού 25%, λόγω αναπηρίας πάνω από 67%.

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΥΑΜ.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία.

4. Πιστοποιητικό αναπηρίας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που δηλώνει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

5. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.

6. Φωτοτυπία ταυτότητας.

7. Φωτοτυπία άλλης ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Η ΟΤΕ).

Β. Μείωση λογαριασμού 25%, λόγω πολυτεκνίας (4 ανήλικα παιδιά).

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΥΑΜ.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

3. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία άλλης ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Η ΟΤΕ).

Β. Μείωση λογαριασμού 40Μ3/Τετράμηνο, λόγω ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο.

1. Ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο.

2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΥΑΜ.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία.

5. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.

6. Φωτοτυπία ταυτότητας.

7. Φωτοτυπία άλλης ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Η ΟΤΕ).


7. Πως μπορώ να συμβάλω στην εξοικονόμηση νερού;

Μέχρι και 50% μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση νερού στο σπίτι, εάν ακολουθήσουμε μερικές πρακτικές οδηγίες…

Όταν αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση επί πέντε λεπτά πλένοντας τα δόντια ή κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, η σπατάλη νερού μπορεί να φτάσει και τα 20 λίτρα! Αυτό ενδεικτικά για 1 εκατομμύριο κατοίκους ισοδυναμεί με 20.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα!
Το πλύσιμο του αυτοκινήτου με τον κουβά αντί για το λάστιχο προκαλεί μικρότερη σπατάλη νερού. Στο ίδιο πνεύμα, το πλύσιμο μπαλκονιών και πεζοδρομίων με το λάστιχο θα πρέπει, στις περιόδους λειψυδρίας που διανύουμε, να θεωρείται «απαγορευτικό».
Στο ντους καταναλώνεται το 1/5 περίπου του νερού που χρησιμοποιείται στα σπίτια μας. Το ντους απαιτεί λιγότερη από τη μισή ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται συνήθως σε ένα μπάνιο. Ωστόσο, ακόμη κι ένα «δυνατό» ντους μπορεί να απαιτήσει την ίδια ποσότητα. Ντουζιέρες που παρέχουν μεγαλύτερη οικονομία στο νερό και αυτορρυθμιζόμενες μπαταρίες (βρύσες) είναι μια λύση για την αποφυγή της σπατάλης. Ακόμη, ένας διακόπτης ανάμεσα στο τηλέφωνο του ντους και το σπιράλ σταματά τη ροή όποτε θέλουμε και κρατά σταθερή τη θερμοκρασία του νερού.
Το τράβηγμα στο καζανάκι αντιστοιχεί στο 1/3 όλου του νερού που καταναλώνεται σε ένα σπίτι. Αντικαταστήστε τα παλιά καζανάκια με σύγχρονα, διπλής ροής, ή ρυθμίστε το φλοτέρ.
Επισκευάζετε άμεσα τις βρύσες που στάζουν. Περίπου 1 λίτρο νερού χάνεται κάθε 10 λεπτά με αυτόν τον τρόπο.
Βεβαιωθείτε ότι όλη η οικογένεια γνωρίζει πού βρίσκεται η εσωτερική κάνουλα διακοπής νερού σε περίπτωση διαρροής ή πλημμύρας.
Μη χύνετε ποτέ λάδι μαγειρέματος ή λίπος στο νεροχύτη, βουλώνει. Αφήστε τα να κρυώσουν, βάλτε τα σε πλαστική ή άλλη συσκευασία και πετάξτε τα μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια του σπιτιού.
Βελτιώστε την ικανότητα κατακράτησης νερού του εδάφους στον κήπο σας προσθέτοντας οργανική ύλη (κοπριά, λίπασμα κ.λπ.). Τα τραχιά, αμμώδη εδάφη κατακρατούν πολύ λιγότερη υγρασία, ενώ τα αργιλώδη, πηλώδη εδάφη πολύ περισσότερη. Μειώστε την απώλεια νερού λόγω εξάτμισης εφαρμόζοντας ένα επιφανειακό κάλυμμα προστασίας, όπως οργανική ύλη, πλαστικά φύλλα ή κάποτε μικρές πέτρες.
Επιλέξτε φυτά που δε χρειάζονται παρά ελάχιστη άρδευση. Φυτά χυμώδη ή με φύλλα με επιφάνεια γυαλιστερή, που μοιάζει κερωμένη, αντέχουν σε ξηρές περιόδους. Επίσης, καλά ριζωμένα μεγάλα δέντρα και θάμνοι έχουν ερευνητικά ριζικά συστήματα και γενικά αποσπούν νερό από μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
Μεγάλη εξοικονόμηση νερού εξασφαλίζεται επίσης με φυτά που δε χρειάζονται συχνό πότισμα (π.χ. λεβάντα, μέντα, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, γεράνι, κισσός, διάφορα κακτοειδή κ.λπ.).
Αποφεύγετε το συχνό και λιγοστό πότισμα, γιατί ενθαρρύνει την επιφανειακή ανάπτυξη ριζών. Ποτίζετε πιο αραιά και με περισσότερη ποσότητα γύρω από τις ρίζες. Ακόμη, μετακινήστε όλες τις γλάστρες στη βόρεια πλευρά του σπιτιού ή στη σκιά. Βάλτε τες μαζί ανά ομάδες για να διατηρούν την υγρασία τους και ποτίζετέ τες επιμελώς νωρίς το πρωί ή το βράδυ.
Ανακυκλώστε το κατάλληλο νερό από οικιακές χρήσεις όπως μπάνιο, ντους και νερό πλύσης σε παλιά φυτά, μην το χρησιμοποιείτε όμως όταν έχει απορρυπαντικό ή αφρόλουτρο.
Αφήστε το γρασίδι να μεγαλώσει λίγο παραπάνω κατά τις ξηρές περιόδους. Τα περισσότερα είδη γκαζόν είναι πολύ ανθεκτικά και συνήθως πρασινίζουν όταν τελειώνει η περίοδος της ξηρασίας.


8. Δεν έχω νερό. Από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στo τηλέφωνo:  2631027000


9. Δεν έχω πρόβλημα με το νερό του σπιτιού μου, όμως θέλω να δω την ποιότητά του.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ποιότητα του νερού


10. Απουσία κατά την καταμέτρηση.

Κατά την περίοδο της καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων, εάν κάποια οικία είναι κλειστή και δεν υπάρχει πρόσβαση του σημειωτή υπαλλήλου στο υδρόμετρο, τότε ο σημειωτής αφού πρώτα περάσει δύο φορές και δεν μπορέσει να κάνει μέτρηση, αφήνει ένα σημείωμα με το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις των υδρομέτρων. Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης οφείλει να τηλεφωνήσει στην ΔΕΥΑΜ από 7:30 έως 13:30 στο τηλέφωνο: 2631027000 και να δώσει τις ενδείξεις του υδρομέτρου του ο ίδιος ή να κλείσει ένα ραντεβού για να έλθει εκ νέου ένας σημειωτής υπάλληλος της ΔΕΥΑΜ, για να πάρει την ένδειξη.


11. Το φρεάτιο του υδρομέτρου μου είναι κατεστραμμένο. Ποιόν μπορώ να ειδοποιήσω;

Υδρόμετρα και υποχρεώσεις: 

Φροντίζουμε τα υδρόμετρά μας να είναι καθαρά, για να είναι ευανάγνωστες οι ενδείξεις τους και όσο είναι δυνατόν ο χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένα να είναι προσβάσιμος από τον υπάλληλο της ΔΕΥΑΜ.

Αν το φρεάτιο του υδρομέτρου σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, π.χ. είναι σκεπασμένο με χώματα - οικοδομικά υλικά κλπ., ή έχει υποστεί φθορές, τότε σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, για τη συντήρηση και επισκευή των ζημιών του φρεατίου ύδρευσης υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να αναζητήσετε έναν υδραυλικό της αρεσκείας σας για τις ανάλογες εργασίες - επισκευές ή να απευθυνθείτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης της επιχείρησής μας (τηλ.: 2631027000), για τις συγκεκριμένες εργασίες με το ανάλογο αντίτιμο.


12. Το υδρόμετρό μου έχει υποστεί βλάβη, είναι παλαιωμένο ή έχει καταστραφεί. Ποιόν μπορώ να ειδοποιήσω;

Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας έχει υποστεί βλάβη, είναι παλαιωμένο ή έχει καταστραφεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης,  τηλ. 2631027000 για την άμεση πληροφόρησή σας σχετικά με την αντικατάστασή του.


13. Ο αγωγός ύδρευσης στο δρόμο του σπιτιού μου έχει σπάσει. Πού να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε  στο τηλέφωνο: 2631027000.


14. Επιθυμώ να διακόψω την παροχή νερού. Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στα Ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, προσκομίζοντας έναν πρόσφατο λογαριασμό νερού. Εκεί θα συμπληρώσετε μία Αίτηση Διακοπής Παροχής Ύδρευσης. Προϋπόθεση για να ακολουθηθεί η αιτούμενη διαδικασία διακοπής, είναι να μην υπάρχει υπόλοιπο οφειλής στον εν λόγω λογαριασμό. Αν υπάρχει θα πρέπει να εξοφληθεί.

15. 20+1 πράγματα που (ίσως) δεν γνωρίζετε για το νερό. Πατήστε εδώ.

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ