Πόσιμο νερό

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Α  /  Α

ΠΑΡΑ

ΜΕΤΡΟΙ

ΜΟΝΑ

ΔΑ

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΕΝ

ΔΕΙ

ΚΤΙ

ΚΟ

ΕΠΙ

ΠΕ

ΔΟ

ΑΝΩΤΑ

ΤΗ

ΤΙ

ΜΗ

ΠΗΓΗ

ΧΑΛΑ

ΖΙΑ

Ε

Υ

Η

Ν

Ο

Σ

ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙ)

ΠΗΓΗ

ΚΕΦΑ

          ΛΟΒΡΥ       ΣΟΥ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΝΩ

    (ΚΑΤΩ)

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΑ

ΜΝΑΣ

&

(ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ)

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΩ

ΚΑΤΩ

(ΠΗΓΗ)

ΓΕΩ

ΤΡΗΣΗ

ΦΡΑ

ΓΚΟΥ

ΛΕΪ

ΚΩΝ

ΓΕΩ

ΤΡΗΣΗ

ΝΕΟΧΩ

ΡΙΟΥ

ΓΕΩ

ΤΡΗΣΗ

ΚΑΤΟ

ΧΗΣ

ΓΕΩ

ΤΡΗΣΗ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

&

(ΜΑΣΤΡΟΥ)

ΠΗΓΕΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1

ΣΥΓΚΕ

ΝΤΡΩΣΗ

ΣΕ ΙΟΝΤΑ ΥΔΡΟΓΟ

ΝΟΥ

PH 6.5έως  8.5 9.5 7.2 7.6

7.3

7.2

7.4

7.1

(7.4)

7.9

(7.5)

7.2 7.2 7.1

7.5

(7.7)

7.4
2

ΑΓΩΓΙΜΟ

ΤΗΤΑ

μScm-1 έως 20οc 400 2500 1260 300

496

765

537

842

(689)

502

(500)

1171

1231

(672)

539 974 1102

785

(637)

520
3

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟ

ΤΗΤΑ

Mg Ca

CO3/l

500 - 336 152   280

(257)

232

(228)

511

444

(310)

206 448 556   300
4

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

(Ca)

mg/l Ca 100 - 102.4 46.6        

170

138

(112)

         
5

ΣΙΔΗΡΟΣ

(Fe)

    200         <40

7

(16)

27

25

(11)

   120     <40  
6

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

(Mg)

mg/l Mg 30 50 19.2 4.8        

20.9

24.2

(7.43)

         

 7

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

(Mn)

Mg/l Mn     50         <0.1

<0.04

(0.14)

1.4

0.32

(0.50)

    11     13.1  
8 ΝΙΤΡΩΔΗ mg/l NO2- - 0.5 0 0

<0.03

<0.03

<0.005

<0.03

(<0.005

<0.03

(<0.03)

<0.03

<0.03

(<0.03)

<0.03 <0.005 <0.005

<0.03

(<0.03)

<0.005
9 ΝΙΤΡΙΚΑ mg/l NO3- 25 50 13.7 7.1

4.2

12.2

8.8

11.8

(15.8)

<3

(2.6)

98.8

35.1

(0.5)

3.6 3.4 14.7

<3

(3.4)

1.8
10 ΑΜΜΩΝΙΑ mg/l NH4+ 0 1 0 0

<0.03

<0.03

0.14

<0.03

(<0.005

<0.03

(<0.03)

<0.03

<0.03

(<0.03)

<0.03 <0.05 <0.05

<0.03

(<0.03)

<0.05
11 ΘΕΙΙΚΑ mg/l SO4- 25 250 39 17   23

27

(18)

85   42 250 265 81 130
12

ΧΛΩΡΙ

ΟΥΧΑ

mg/l Cl- 25 250 252 5.6   10

(70)

20.6

112

132

26.9 58 52 61.7 8
13

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑ

ΚΙΚΑ

mg/l 25 200   183                    
14

ΑΙΩΡΟΥ

ΜΕΝΑ

mg/l SS 25 -   -                    
                                   

 

Ποιότητα πόσιμου νερού

neroΗ ποιότητα του πόσιμου νερού είναι πρωταρχικής σημασίας για την Δημόσια Υγεία .

Η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας του νερού και σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις,   τηρώντας την νομοθεσία και φυσικά διασφαλίζοντας την καταλληλότητα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σε καθημερινή βάση μετράται το υπολειμματικό χλώριο σε περιοχές του Δήμου.

 

 

Το νερό για την υγεία

Το νερό είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή αλλά περισσότεροι από εμάς δεν πίνουμε αρκετό (η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση είναι 6-8 ποτήρια).

Πίνοντας την προτεινόμενη ποσότητα νερού κάθε μέρα μας βοηθά να:

 • Μένουμε υγιείς και σε φόρμα
 • Συγκεντρωνόμαστε καλύτερα
 • Αποφεύγουμε πονοκεφάλους
 • Έχουμε υγιή επιδερμίδα και καθαρότερη αναπνοή
 • Προφυλασσόμαστε από προβλήματα εντέρου
 • Προστατεύουμε τα δόντια μας από την φθορά του χρόνου
 • Χαλαρώνουμε και να κοιμόμαστε καλύτερα τη νύχτα
 • Έχουμε περισσότερη ενέργεια και να νιώθουμε λιγότερο κουρασμένοι.

Το νερό της βρύσης έχει καλύτερη γεύση όταν σερβίρεται φρέσκο και δροσερό.

 

Ετήσιο πρόγραμμα τεχνικών ελέγχων και απολυμάνσεων δικτύου

-  Οι τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται καθημερινά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματου ελέγχου (PLC) για την λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

-  Οι δεξαμενές νερού υπόκεινται σε τακτικό μηνιαίο οπτικό έλεγχο και καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο ( εκκένωση – υπερχλωρίωση – πλύσιμο ). Παράλληλα γίνεται και καθαρισμός δικτύου με υπερχλωρίωση εκκενώσεις και πλύσεις.

Ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών

Για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ακολουθείται η ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Η συχνότητα δειγματοληψιών καθώς και οι παράμετροι που παρακολουθούνται (δοκιμαστική-ελεγκτική παρακολούθηση) προσδιορίζονται με βάση δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία για τα δίκτυα ύδρευσης/ημερήσιας κατανάλωσης νερού και αφετέρου με βάση τις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Διαμερίσματα Ημερήσια κατανάλωση (m3) Δοκιμαστικές παρακολουθήσεις Πλήρης έλεγχος Ελεγκτικές παρακολουθήσεις
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1001-2000 9   1
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ <100   1  
ΣΤΑΜΝΑΣ 101-500 4   1
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΙΚΩΝ <100   1  
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ <100   1  
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3001-4000 15   1
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101-500 4   1
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 101-500 4   1
ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ <100   1  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ <100   1  
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 101-500 4   1
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ <100   1  
ΡΕΤΣΙΝΩΝ <100   1  
ΚΑΤΟΧΗΣ 501-1000 6   1
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 501-1000 6   1
ΜΑΣΤΡΟΥ
ΓΟΥΡΙΑΣ 501-1000 6   1
ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Σύνολο   58 7 9

Η χρονική συχνότητα και ο συνολικός αριθμός δειγματοληψιών μπορεί να διαφοροποιηθεί στα επί μέρους σημεία υδροληψίας (δίκτυο, γεωτρήσεις, πηγές), εφόσον αυτό επιβάλλεται για τη σωστή και επιστημονικά ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην ποιότητα των υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ομαλή και υγειονομικά κατάλληλη υδροδότηση των κατοίκων με επέκταση της παρούσης σύμβασης για το επιπλέον ποσό που τυχόν απαιτηθεί.

Η μέθοδος απολύμανσης του νερού που εφαρμόζει η ΔΕΥΑΜ είναι το υποχλωριώδες νάτριο, περιεκτικότητας 14% περίπου, με αυτόματες δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης.

 

Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού

              Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

 • Την ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΥΑ, με τη διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 986) τ.β. /18-6-07, τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/οικ. 2600/01 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
 • Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11-7-01) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14-8-01), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΥΑ.
 • Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.
 • Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.
 • Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.β./24-2-65) Υγ. Διάταξη στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.
 • Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού κανονισμού (ΔΥΓ2/οικ. 42736), που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.
 • Την Β1 /οικ 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ.
 • Την Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/τ.β./13-12-83) Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί με τι2 Α5/3257 (ΦΕΚ 898/Β/84 – Διόρθωση ΦΕΚ 56Β/85) και Α5/5180/β/28-11-88 και με την υπ. αριθμ. οικ. 131835/5-12-05 (ΦΕΚ 1744/β/13-12-05) ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας
 • 1285/08 (ΦΕΚ 1326 Β/8-7-2008) : Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
 • Ν 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ