Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού"

Η ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση  ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.782.748,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης/λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στην Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αρ. 86 , Ν. 4412/2016).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα δημοπρατούμενα είδη εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  .

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ www.deyames.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ  Πρώην Στρατόπεδο Χ.Καψάλη, Τ. Κ.  30200,  Μεσολόγγι, τηλ. 2631027000 από ώρα 09:00 έως 13:00, αρμόδια υπάλληλος Κατσώτα Μαρία.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ     ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ