Ιστορικό

Water_Logo_Design3.png Η ΔΕΥΑΜ συστάθηκε το 1993 (ΦΕΚ 65/1993, τ Α’) με την υπ’ αριθμ. 153/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου. Με βάση την τεχνικο-οικονομική έκθεση που συντάχθηκε από την ΕΕΤΑΑ τον Απρίλιο 1992. Βασικοί στόχοι της επιχείρησης ήταν:

  • Η προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής του Μεσολογγίου.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας περιοχής του Δήμου Μεσολογγίου.
  • Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διαχείρισης του τομέα Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

 

Αρχικά η περιοχή αρμοδιότητάς της περιορίζονταν στα όρια του τότε Δήμου Μεσολογγίου. Μετά την εφαρμογή του «Σχεδίου Καποδίστριας» το 1997, ήταν αρμόδια για την ύδρευση και αποχέτευση της συνολικής περιοχής του διευρυμένου πλέον Δήμου Μεσολογγίου (Μεσολόγγι, Ευηνοχώρι, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Θωμάς, Ρέτσινα, Μούσουρα, Ελληνικά).

Με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) η ΔΕΥΑΜ επέκτεινε τα όρια αρμοδιότητάς της στους πρώην Δήμους Αιτωλικού και Οινιάδων (ΦΕΚ 802/2011 τ Β’).

 

 ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 1-9-2014 ΕΩΣ 31-8-2019

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΑΠΟ 24-10-2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

3. ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

4. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

5. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

6. ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

7. ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

8. ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ 

9. ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

10. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΜΕΛΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜ)

11. ΚΑΤΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ) - ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΑΠΟ 05-09-2016 ΕΩΣ 23-10-2017

 

1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

2. ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

3. ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

4. ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

5. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

6. ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

7. ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

8. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

9. ΦΟΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

10. ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11. ΚΑΤΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ) - ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΑΠΟ 10-12-2015 ΕΩΣ 5-9-2016

1. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

2. ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

6. ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

7. ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

8. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

9. ΦΟΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

10. ΓΕΝΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

11. ΚΑΤΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ) - ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΑΠΟ 1-9-2014 ΕΩΣ 9-12-2015

 

1. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

2. ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ

3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΑΓΡΟΤΗΣ

6. ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

7. ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) - ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

8. ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

9. ΦΟΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

10. ΓΕΝΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

11. ΚΑΤΣΩΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ) - ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜ

 

ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 1-1-2011 ΕΩΣ 31-8-2014

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΕΩΣ 31-8-2014

1. ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΡΟΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΜΠΕΡΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ 

1. ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΡΟΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ 

1. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

8. ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΣΜΠΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ 

1. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΜΑΣΤΡΑΝΤΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

8. ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΣΜΠΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ 

1. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΜΑΣΤΡΑΝΤΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

8. ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΣΜΠΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΜ ΑΠΟ 1-1-2011

1. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

2. ΜΑΣΤΡΑΝΤΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3. ΠΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

4. ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

6. ΑΚΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

7. ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

8. ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

9. ΣΜΠΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΗΣ)

10. ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

11. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜ)

 

 

 

 

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ