Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2016 ΔΕΥΑΜ

 

IMG_62911.jpg

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

           Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 16/3/2016 και ώρα 11:00 π.μ. αναρτήθηκαν στα γραφεία της, Πρώην Στρ. Χρ. Καψάλη, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ (http://www.deyames.gr), οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ?) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

e-bill ΔΕΥΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

deya-ebilling_logo.png

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ