ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΑΤΑ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ"

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Ονομάζομαι Σπυρίδων Σταματάτος του Διονυσίου. Γεννήθηκα στις 15-3-1956 στο Μεσολόγγι, όπου και έζησα τα μαθητικά μου χρόνια και την Αλυκοποίηση της Λιμνοθάλασσάς μας. Το τελευταίο μάλιστα το έζησα πολύ έντονα, αφού πολλοί φίλοι η συμμαθητές μου ήσαν παιδιά ψαράδων, οι οποίοι λόγω της καταστροφής της αλιείας, από την μετατροπή της λιμνοθάλασσας σε θερμάστρες (κλειστά αβαθή λιμνοθαλάσσια τεμάχια για να εξατμίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι το νερό και να απομένει το ακατέργαστο αλάτι), αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να εύρουν δουλειά σε άλλες περιοχές της χώρας. Πολλοί δεν άντεξαν μακριά από τον τόπο τους, τον παλιό τρόπο ζωής τους και την λιμνοθάλασσα κι έσβησαν. Είχα ζήσει με μεγάλη συγκίνηση αυτά τα γεγονότα γιατί ήμασταν μικρή κοινωνία κι όλοι γνωστοί.   Έφυγα το 1974 για σπουδές στην Σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την Στρατιωτική μου θητεία και για επαγγελματική αναζήτηση, χωρίς βέβαια να χάσω ποτέ την επαφή μου με την γενέτειρα Πόλη μου και τους οικείους μου. Έτσι πάντα γνώριζα τι συνέβαινε εκεί. Επέστρεψα οριστικά στο Μεσολόγγι το 1986 και από τον Οκτώβριο του 1993 ανέλαβα την θέση του Γενικού Διευθυντή στην μόλις τότε συσταθείσα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, που διατηρώ έως και σήμερα. Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου απέκτησε αποχέτευση στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε κατασκευάστηκαν χωριστά δίκτυα ακαθάρτων και όμβριων. Αυτό έγινε πρωτίστως για  την παραγωγή άλατος από την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της τότε ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ (ιδρύθηκε το 1978) και μετέπειτα ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ (ιδρύθηκε το 1988).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ

 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης:

«Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι μια Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι.

Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας Εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικρότερων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρωμένων του παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών ειδών. Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους υπεραλμυρούς λειμώνες. Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά τους αλυκών. Έτσι, η Εταιρεία έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.»

Λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της Πόλης του Μεσολογγίου που είχε πολύ υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, για την λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων κατασκευάστηκαν έξη (6) μεγάλα αντλιοστάσια ανύψωσης των λυμάτων σε διάφορα σημεία της Πόλης, τα οποία μετέφεραν τα λύματα στον Βιολογικό Καθαρισμό της Πόλης που κατασκευάστηκε στο νοτιοδυτικό μέρος της.

Ειδικά για τα όμβρια ύδατα που με φυσική ροή, όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις  καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες, εν προκειμένω στην λιμνοθάλασσα, κατασκευάστηκαν τρία (3) μεγάλα αντλιοστάσια όμβριων σε τρία σημεία περιφερειακά της πόλης, προκειμένου τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται μέσω δικτύων έξωθεν της περιοχής της λιμνοθάλασσας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλατος.

Ο  παραπάνω ισχυρισμός μας αποτυπώνεται και στην επιστολή με αρ. πρωτ. 1376/4 Μαρτίου 1983 του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κου Κώστα Αντωνίου προς τον Υφ. Εσωτερικών κο Μιλτιάδη Παπαϊωάννου,  στον οποίο αναφέρει ακριβώς, «Η αποχέτευση ομβρίων όμως με τα αντλιοστάσια που την συνοδεύουν έχει εγγράψει ισόβια υποθήκη στα πορτοφόλια των Μεσολογγιτών. Αυτό γιατί απλούστατα δεν χρειαζόνταν η πόλη μας – γιατί είχε φυσική απορροή – αποχέτευση ομβρίων με αντλιοστάσια. Την έφτιαξαν έτσι γιατί ήθελαν να απαλλάξουν τη Λιμνοθάλασσα από γλυκά νερά προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλη αλμυρότητα, στοιχείο χρήσιμο για μεγιστοποίηση της αλατοπαραγωγής. Δεν είναι ούτε λογικό ούτε δίκαιο να πληρώσουμε την δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης έργων που δεν έγιναν για μας.», ενώ ο παραπάνω ισχυρισμός μας γίνεται απολύτως αποδεκτός και από την Κυβέρνηση, όπως βεβαιώνει ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κος Ευάγγελος Γιαννακούλιας στο με αρ. πρωτ. οικ  1335/29-7-1983 λέγοντας: «Ο Δήμαρχος σε σχετική σύσκεψη παρουσία και του Υφ. Εσωτερικών Μ. Παπαϊωάννου, του Γ. Γ. του Υπ. Δημ. Έργων κ. Γείτονα και εμένα, διετύπωσε την άποψη ότι δεν πρέπει οι Μεσολογγίτες να πληρώσουν την δαπάνη για την αποχέτευση ομβρίων, διότι τέτοιο πρόβλημα δεν είχε το Μεσολόγγι και τους σχεδιασμούς ή λάθη της χούντας δεν τα πληρώνουν οι Μεσολογγίτες. Επειδή αυτό είναι γεγονός και δίκαιο όλοι και το Υπ. Εσωτερικών και το Υπουρ. Δημ. Έργων το αποδέχονται και αναλαμβάνει το Δημόσιο να πληρώνει το ποσοστό που αναλογεί στη λειτουργία των ομβρίων. Αυτό θα καθοριστεί με τεχνικούς του Δήμου και του Υπ. Δημ. Έργων

Έτσι λοιπόν λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους που θα προέκυπτε από την λειτουργία και συντήρηση όλων αυτών των αντλιοστασίων καθώς και των δικτύων, οι Δημοτικές Αρχές αρνήθηκαν να παραλάβουν τα δίκτυα καθώς οι δημότες θα καλούνταν να πληρώσουν υπερβάλλον κόστος σε αναντιστοιχία με την οικονομική τους δυνατότητα, επειδή έπρεπε να ευνοηθούν τα οικονομικά συμφέροντα των σημερινών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ.   

Ύστερα από πολλές και μακρές συζητήσεις η Πολιτεία και η Δημοτική Αρχή Ι.Π. Μεσολογγίου, με Δήμαρχο τον κο Κώστα Αντωνίου, κατέληξαν σε συμφωνία (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου), και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, «αποφασίσθηκε ότι ο  Δήμος  θα παραλάβει την Αποχέτευση, το δε Υπουργ. Δημοσ. Έργων την αποχέτευση ομβρίων και στην αναλογία που από κοινό έλεγχο θα αποδειχθεί ότι επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της όλης αποχέτευσης». Στην παράγραφο 2 του ίδιου εγγράφου αναφέρεται «Από επιτροπή που κάνατε εσείς η ο Δήμαρχος βγήκε το κόστος των αντλιοστασίων ομβρίων στα εξής:

-       Επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

-       Ετήσιο κόστος λειτουργίας

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – δική μας σημείωση).

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ. Δ.Ε. όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στον Δήμο.

Το δε λειτουργικό κόστος ετήσιο θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου – δική μας σημείωση) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου

Τελικά η Αποχέτευση παραλαμβάνεται από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου στις 24-3-1987 επί Δημάρχου Δημήτρη Ζωγράφου, από Επιτροπή Παράδοσης αποτελούμενη από τους:

1. Βαγγέλη Γιαννακούλια, Νομάρχη Αιτωλ/νίας

2. Τιμόθεο Τριφιάτη, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών  και

3. Αναστάσιο Παντούλα, Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό στην Δ.Τ.Υ.

και Επιτροπή Παραλαβής αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτρη Ζωγράφο, Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

2. Ελευθέριο Βουλιμιώτη, Αντιδήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

3. Ιωάννη Ξανθόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο και

4. Γεώργιο Μπενετάτο, Δημοτικό Σύμβουλο

Στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διοικητικής παράδοσης και παραλαβής της 24-3-1987 αναγράφεται: «Έχοντας υπ’ όψη

Α) Την από 23/2/87 απ’ αριθμ. 92 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Μεσολογγίου με την οποία ορίσθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.

Β) Την από 16/3/87 απόφαση απ’ αριθμ. 123 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου με την οποία αποφασίζεται η παραλαβή της αποχέτευσης Μεσολογγίου σύμφωνα με τους όρους που έχει ορίσει το Δημ. Συμβούλιο. (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζομένης βάσει των εκάστοτε δαπανών λειτουργίας – συντήρησης των ομβρίων.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Οι μεν τρεις πρώτοι στην διοικητική παράδοση της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων (δίκτυα αντλιοστάσια και βιολογικός καθαρισμός) της Πόλης Μεσολογγίου οι δε υπόλοιποι στην παραλαβή αυτών για χρήση και λειτουργία

Ύστερα από τα παραπάνω άρχισαν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Νομαρχιακού Ταμείου και να  καταβάλλονται σαν επιχορήγηση κάθε έτος στον Δήμο, αρχικά για το έτος 1986, έξη εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070) δραχμές, δηλαδή σημερινά δέκα οχτώ  χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (18.604) ευρώ, και δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000δρχ. = 35.127€) το 1992.

Το ποσά αυτά αφορούσαν στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου όμβριων και προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων από  επιτροπή τεχνικών του Δήμου που ελέγχθηκε κι εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως σχετική αναφορά γίνεται στο παραπάνω αναφερθέν με αριθμό πρωτ. 7430/17-10-84 έγγραφο του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου.

Δυστυχώς αναίτια και χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι, σταμάτησε από το 1993 οπότε και λειτούργησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, η επιχορήγηση προς την ΔΕΥΑΜ η προς τον Δήμο για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜ.

Η ΔΕΥΑΜ λοιπόν και κατά συνέπεια οι δημότες, από το 1993 και μετά έως και σήμερα επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και του δικτύου Όμβριων, παρά την διαφορετική συμφωνία και παρά τις προφορικές παραστάσεις και την αλληλογραφία προς τους αρμόδιους.

Έτσι η Δημοτική Αρχή, η ΔΕΥΑ ΙΠ Μεσολογγίου και οι κοινωνικοί φορείς της Πόλης μας καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη και ζητούν να τηρηθεί η συμφωνία με την Πολιτεία, να καταβληθούν άμεσα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ και με τις νόμιμες αναπροσαρμογές (τόκους) όλες οι δαπάνες λειτουργίας του δικτύου όμβριων από το 1993 έως και σήμερα, καθώς και να συνεχιστεί κανονικά στο μέλλον η επιχορήγηση της λειτουργίας αυτής ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ και σύμφωνη με τις πραγματικές σημερινές δαπάνες, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, την Νομαρχία και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου).

Θέλουμε να επισημάνουμε την οικονομική αδυναμία των καταναλωτών και κατά συνέπεια της ΔΕΥΑΙΠΜ να σηκώσουν και αυτές τις δαπάνες όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια να οδηγείται η επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο.

Αν δεν βρούμε δικαίωση από την Πολιτεία είμαστε αποφασισμένοι να καταφύγουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ώστε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα συμφέροντα των δημοτών μας.

Στην συνέχεια με βάση τις πραγματικές δαπάνες και στο ακριβές πνεύμα της συμφωνίας, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα έγγραφα με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 και 931/31-5-1983 (Πληροφοριακό Σημείωμα του Νομάρχη Βαγγέλη Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο Μεσολογγίου), θα υπολογίσουμε, κατά το ελάχιστο, το κόστος λειτουργίας ανά έτος από το 1993 έως και το 2015, οπότε θα προκύψει και το συνολικό. Και υπογραμμίζουμε το κατά το ελάχιστον, διότι η μη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των δύο δικτύων όμβριων και ακαθάρτων και εξ αυτού του λόγου ενδεχόμενες αοριστίες,  οδηγούν με βεβαιότητα σε υποτίμηση του πραγματικού κόστους του δικτύου όμβριων και ωφελούν την αντίδικό μας . Για τον λόγο αυτό αποδεχόμαστε την κοστολόγηση που διενήργησε το Τ.Ε.Ε., τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από δικό μας αίτημα, παρά το ότι σύμφωνα με το πνεύμα της τότε συμφωνίας αρμόδια για την κοστολόγηση ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή κατ’ αντιστοιχία σήμερα της ΔΕΥΑΜ. Εξ άλλου πιστεύουμε στην αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπισή μας από την Πολιτεία μας, η οποία θεωρούμε ότι δεν επιθυμεί την αδικία μας, αλλά την ισότιμη αντιμετώπισή μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ θα αντλούν από τον φυσικό πλούτο της Πόλης μας έσοδα που ετήσια φτάνουν και ξεπερνούν τα 4.000.000€ και από πάνω θα μας βάζουν να πληρώνουμε εσαεί ένα παράνομο χρέος, που προκύπτει για την εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ

 

     Ισχυρίζονται οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, ότι τα Αντλιοστάσια Όμβριων Υδάτων έγιναν για να εξυπηρετήσουν την Πόλη του Μεσολογγίου.

-       Αν είναι έτσι, γιατί τα αντλιοστάσια διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα που συλλέγουν, εκτός των θερμαστρών τους, που αυτές λειτουργούν για την παραγωγή του αλατιού τους;

-       Γιατί το έτος 2005 που επρόκειτο να κατασκευαστεί το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης» στην Πόλη του Μεσολογγίου, με την παρέμβαση του τότε Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κου Χρίστου Βερελή, ύστερα από διάβημα των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ με τον τότε Δ/ντή της στο Μεσολόγγι κο Χρήστο Μήλα, άλλαξε η παροχέτευση των όμβριων της περιοχής Καλονής - Αγίου Αθανασίου, που προβλέπονταν να πέσουν στην θερμάστρα της Πλώσταινας και οδηγήθηκαν τελικά στην αποστραγγιστική τάφρο Τ12 του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, ο οποίος ΤΟΕΒ μας χρεώνει  με ανταποδοτικά τέλη;

Για να δείξουν οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, ότι τα αντλιοστάσια δεν έγιναν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, μας λένε κλείστε τα αφού δεν τα θέλετε. Εμείς ως Αλυκές δεν θα έχουμε πρόβλημα.

Η το λένε από άγνοια, η μας εμπαίζουν. Φυσικά δεν θα έχουν πρόβλημα. Στην Πόλη μας και τους δημότες μας δημιούργησαν σοβαρότατο πρόβλημα για μια ζωή, για να εξυπηρετούνται τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα! Και οφείλουν να πληρώσουν και να πληρώνουν.

-       Όπως αναφέρεται και από τον τότε Δήμαρχο Μεσολογγίου κο Κώστα Αντωνίου, το Μεσολόγγι αρχικά είχε φυσική απορροή. Με τα έργα της Χούντας το Μεσολόγγι υπερυψώθηκε παραθαλάσσια, ώστε τα νερά της βροχής και τα ακάθαρτα να μην καταλήγουν στις θερμάστρες, αλλά να συλλέγονται σε  τρία μεγάλα αντλιοστάσια και να οδηγούνται έξω από αυτές. Από τότε καταργήθηκε η χωρίς λειτουργικό κόστος φυσική απορροή και αυτή γίνεται από τότε πλέον μόνο με τα αντλιοστάσια με υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Υποθηκεύτηκε λοιπόν για πάντα η αντιπλημμυρική προστασία της Πόλης μας να κοστίζει ακριβά, αλλά και να μην είναι ασφαλής μιας και εξαρτάται πλέον από την τέλεια λειτουργία του δικτύου όμβριων υδάτων, των αντλιοστασίων, της ΔΕΗ κλπ. Είναι φυσικό λοιπόν σε κάθε βροχή αν κάτι πάει στραβά, αν εκδηλωθεί ηλεκτρική βλάβη σε αντλιοστάσιο, στο δίκτυο της ΔΕΗ, η σε αντλία κλπ. να κινδυνεύει να πλημμυρίσει η Πόλη μας. Συνέβη και το πληρώσαμε πολλές φορές στο παρελθόν και σήμερα το ζούμε με δραματικό τρόπο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και του συχνότατου φαινομένου των καταιγίδων. Εξ άλλου να θυμίσουμε, ότι στις 22-10-2016 η Πόλη μας πλημμύρισε και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποιος θα μεριμνήσει για μας, αν όχι η Πολιτεία μας με όλους τους θεσμούς που πρέπει να μας αποδώσουν όλα όσα μας αναλογούν; Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται, ότι δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο δικαίωμά μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε τους δημότες μας. Αυτό απαιτεί ισονομία, ισοπολιτεία και δικαιοσύνη που πιστεύουμε ότι θα μας αποδοθεί. Γιατί οι δημότες Μεσολογγίου πρέπει να πληρώνουν και τις καταιγίδες και τις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ; Γιατί θα πρέπει να είναι κατά την λαϊκή ρήση «Κερατάδες και ζημιωμένοι»;

Ένα άλλο επιχείρημα μπορεί να είναι ότι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ ως Εταιρεία Δημοσίου Συμφέροντος υπηρετούν το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον κι ως εκ τούτου δεν πρέπει να ζητάμε να πληρώσουν κι από πάνω.

Αντίθετα αυτό το επιχείρημα στηρίζει και επιβεβαιώνει το δικό μας δίκαιο αίτημα. Είναι δυνατόν για ένα αγαθό που παράγεται και το όφελός του αποδίδεται σε όλο τον Ελληνικό λαό, να ζητάμε να το πληρώσουν ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ; Εμείς απλά λέμε ότι πρέπει να το πληρώσουμε ΟΛΟΙ. Και αυτό θα γίνει αν το πληρώσουν οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ και κατ’ επέκταση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. 

Τέλος ένα επιχείρημα που ακούστηκε, ότι από την στιγμή που συστάθηκε η ΔΕΥΑΜ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μεσολογγίου), αυτή δεν θα μπορούσε να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σημειωτέον είναι ο κύριος μέτοχος της Επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, δεν μπορεί να αποτελεί νομικό επιχείρημα, γιατί τίποτα δεν το δικαιολογεί. Οι Υπηρεσίες ύδρευσης – Αποχέτευσης και παλαιά στους Δήμους και τώρα στις ΔΕΥΑ ήταν και παραμένουν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Δηλαδή καλούνταν και καλούνται να τις πληρώνουν οι Δημότες. Με ποιά έννοια δικαίου λοιπόν οι Μεσολογγίτες θα πρέπει να πληρώνουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα τρίτων, εν προκειμένου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΕ και όχι τα δικά τους. Που υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο η έννοια της ανταποδοτικότητας που επιβάλει το πνεύμα του Νόμου 1069/80, που διέπει την λειτουργία των ΔΕΥΑ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων, τηρήσαμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ το πνεύμα της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 7430/17-10-84 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Βαγγ. Γιαννακούλια προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεσολογγίου, και όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ίδιου εγγράφου αναφέρεται «Από επιτροπή που κάνατε εσείς η ο Δήμαρχος βγήκε το κόστος των αντλιοστασίων ομβρίων στα εξής:

-       Επισκευές, ποσόν και ζητούμενες εργασίες

-       Ετήσιο κόστος λειτουργίας.

Αυτή την πρόταση της Επιτροπής σας ήλεγξε η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – δική μας σημείωση).

Αυτά αναλαμβάνει ετήσια το ΥΠ. Δ.Ε. όπως είχε συμφωνηθεί.

Και για μεν την επισκευή μηχανολογική και κτιριακή ήδη εκτελούνται οι εργολαβίες και θα παραδοθούν πλήρη στον Δήμο.

Το δε λειτουργικό κόστος ετήσιο θα εγγράψετε ετησίως στον προϋπολογισμό του Ν.Τ. (Νομαρχιακού Ταμείου – δική μας σημείωση) σαν επιχορήγηση του Δήμου Μεσολογγίου.»,       καθώς και στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διοικητικής παράδοσης και παραλαβής, στις 24-3-1987 όπου στην παράγραφο 2 γίνεται σαφής προσδιορισμός του κόστους που αναλαμβάνει το Δημόσιο, «αποφασίζεται η παραλαβή της αποχέτευσης Μεσολογγίου σύμφωνα με τους όρους που έχει ορίσει το Δημ. Συμβούλιο. (Επισκευή αντλιοστασίων, την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάληψη, κάλυψη κόστους λειτουργίας συντήρησης των αντλιοστασίων και δικτύων των ομβρίων υπό του Δημοσίου) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση ετήσιας δαπάνης λειτουργίας των αντλιοστασίων ομβρίων του έτους 1986 αναπροσαρμοζομένης βάσει των εκάστοτε δαπανών λειτουργίας – συντήρησης των ομβρίων.»

Σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν την εισηγητική έκθεση του Δημάρχου Μεσολογγίου για την σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης, για το έτος 1986 υπολογίστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου αναλυτικά, συνολικό κόστος αποχέτευσης δέκα οχτώ εκατομμύρια (18.000.000) δρχ. και εξ αυτών τα έξη εκατομμύρια τριακόσια τριάντα χιλιάδες εβδομήντα (6.339.070) δρχ. αφορούν αποκλειστικά και μόνον στο κόστος λειτουργίας του δικτύου όμβριων. Δηλαδή ως ποσοστό η αποχέτευση όμβριων είναι περίπου το τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό αυτό ποτέ δεν το ξεπεράσαμε, ούτε καν το προσεγγίσαμε, όταν από έλλειψη αναλυτικών παραστατικών οικονομικών στοιχείων, κάνουμε κάποιες παραδοχές. Είναι βέβαιο ότι ο υπολογισμός του κόστους λειτουργίας του δικτύου όμβριων με τον τρόπο αυτό είναι κάτω του πραγματικού, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αυστηρός διαχωρισμός των δαπανών για κάθε δίκτυο όμβριων η ακαθάρτων.

Τέλος για τον υπολογισμό της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολούνταν η απασχολούνται σήμερα στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Πόλης του Μεσολογγίου, θέλω να δηλώσω, ότι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται είναι κατ’ ελάχιστον αυτοί που πραγματικά απασχολούνταν και το ποσοστό του 20% του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους στην ΔΕΥΑΜ αποτελεί τον ελάχιστο μέσο χρόνο πραγματικής τους απασχόλησης στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Πόλης του Μεσολογγίου.

 

Αναλυτικότερα το προσωπικό που εργάστηκε ανά έτος και η μισθοδοσία του, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που επισυνάπτονται, είναι:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2015 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.484,50€

Κούστας Θεόδωρος: 30.536,66€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 26.613,55€

Καπνίσης Αθανάσιος: 30.865,70€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.077,08€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 34.851,34€

Άθροισμα: 183.428,77€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ183.428,77€=36.685,77€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2014 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.822€

Κούστας Θεόδωρος: 29.240€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 24.042€

Καπνίσης Αθανάσιος: 28.914€

Καπνίσης Ιωάννης: 31.125€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 20.260€

Άθροισμα: 159.403€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ159.403=31.880,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2013 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.005€

Κούστας Θεόδωρος: 23.757€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 19.705€

Καπνίσης Αθανάσιος: 23.571€

Καπνίσης Ιωάννης: 24.633€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 18.478€

Άθροισμα: 136.149€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ136.149=27.229,8€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2012 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.673€

Κούστας Θεόδωρος: 30.285€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 26.922€

Καπνίσης Αθανάσιος: 30.652€

Καπνίσης Ιωάννης: 36.973€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 25.959€

Άθροισμα: 177.464€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ177.464=35.492,8€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2011 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 24.985€

Κούστας Θεόδωρος: 39.017€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 25.350€

Καπνίσης Αθανάσιος: 29.296€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.157€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 36.363€

Άθροισμα: 190.168€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ190.168=38.033,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2010 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 24.938€

Κούστας Θεόδωρος: 39.155€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 25.848€

Καπνίσης Αθανάσιος: 31.483€

Καπνίσης Ιωάννης: 35.000€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 38.274€

Άθροισμα: 194.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ194.698=38.939,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2009 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 30.311€

Κούστας Θεόδωρος: 46.935€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 28.214€

Καπνίσης Αθανάσιος: 37.641€

Καπνίσης Ιωάννης: 36.126€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 44.126€

Άθροισμα: 223.353€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ223.353=44.670,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2008 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 31.291€

Κούστας Θεόδωρος: 42.044€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 23.179€

Καπνίσης Αθανάσιος: 33.210€

Καπνίσης Ιωάννης: 38.298€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 41.131€

Άθροισμα: 209.153€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ209.153=41.830,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας μηχανολόγος εργοδηγός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2007 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 26.906€

Κούστας Θεόδωρος: 32.380€

Στάχτιαρης Ιωάννης: 18.469€

Καπνίσης Αθανάσιος: 26.415€

Καπνίσης Ιωάννης: 33.696€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 34.729€

Άθροισμα: 172.595€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.595=34.519€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του κι ένας εργοδηγός μηχανολόγος), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2006 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.886€

Κούστας Θεόδωρος: 29.047€

Καπνίσης Αθανάσιος: 24.567€

Καπνίσης Ιωάννης: 30.134€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 31.334€

Κατοχιανός Ιωάννης: 31.873€

Άθροισμα: 172.841€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ172.841=34.568,2€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού με τον βοηθό του κι ένας εργοδηγός μηχανολόγος), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2005 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.581€

Κούστας Θεόδωρος: 26.713€

Καπνίσης Αθανάσιος: 22.745€

Καπνίσης Ιωάννης: 25.140€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 27.210€

Κατοχιανός Ιωάννης: 15.193€

Άθροισμα: 142.582€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ142.582=28.516,4€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

 

Συνολικό κόστος αναλώσιμων: 12.599,2€

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού κι ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2004 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 25.623€

Κούστας Θεόδωρος: 24.178€

Καπνίσης Αθανάσιος: 20.620€

Καπνίσης Ιωάννης: 23.860€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 24.869€

Άθροισμα: 119.150€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ119.150=23.830€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού κι ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2003 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 23.741€

Κούστας Θεόδωρος: 20.454€

Καπνίσης Αθανάσιος: 17.921€

Καπνίσης Ιωάννης: 21.395€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 21.187€

Άθροισμα: 104.698€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ104.698=20.939,6€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ένας βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2002 ήταν:

Δενδρινός Οδυσσέας: 21.401€

Κούστας Θεόδωρος: 18.049€

Πρασσάς Ανδρέας: 22.632€

Καπνίσης Αθανάσιος: 17.060€

Καπνίσης Ιωάννης: 16.609€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 19.666€

Άθροισμα:  115.417€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ115.417€=23.083,40€  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας ηλεκτρονικός, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2001 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 16.998€

Στεργίου Χρήστος: 16.951€

Δενδρινός Οδυσσέας: 20.745€

Κούστας Θεόδωρος: 15.031€

Πρασσάς Ανδρέας: 18.682€

Καπνίσης Αθανάσιος: 15.105€

Καπνίσης Ιωάννης: 13.999€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 16.992€

Άθροισμα: 134.503,30€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ134.503,30=26.900,66€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 2000 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 16.264€

Στεργίου Χρήστος: 16.449€

Δενδρινός Οδυσσέας: 16.977€

Κούστας Θεόδωρος: 7.742€

Πρασσάς Ανδρέας: 23.665€

Καπνίσης Αθανάσιος: 14.219€

Καπνίσης Ιωάννης: 10.606€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 14.844€

Άθροισμα: 120.766€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ120.766=24.153,20€  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, δύο εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, ένας εργάτης, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1999 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 15.953€

Στεργίου Χρήστος: 17.227€

Δενδρινός Οδυσσέας: 16.390€

Πρασσάς Ανδρέας: 16.299€

Καπνίσης Αθανάσιος: 11.595€

Καπνίσης Ιωάννης: 8.528€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 16.428€

Άθροισμα: 102.420€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ102.420=20.484€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1998 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 15.363€

Στεργίου Χρήστος: 16.546€

Δενδρινός Οδυσσέας: 15.566€

Τσακαλίδης Χρήστος: 16.851€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 13.514€

Άθροισμα: 77.840€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.840=15.568€

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1997 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 14.671€

Στεργίου Χρήστος: 18.720€

Δενδρινός Οδυσσέας: 14.697€

Τσακαλίδης Χρήστος: 14.902€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 14.072€

Άθροισμα: 77.062€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ77.062=15.412,4€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1996

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1996 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 13.256€

Στεργίου Χρήστος: 15.542€

Δενδρινός Οδυσσέας: 13.852€

Τσακαλίδης Χρήστος: 11.469€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 10.295€

Άθροισμα: 64.414€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ64.414=12.882,80€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1995

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1995 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 11.739€

Στεργίου Χρήστος: 14.494€

Δενδρινός Οδυσσέας: 11.739€

Τσακαλίδης Χρήστος: 10.010€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 9.365€

Άθροισμα: 57.347€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ57.347=11.469,40€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

 

 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1994 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 11.108€

Στεργίου Χρήστος: 11.904€

Δενδρινός Οδυσσέας: 10.797€

Τσακαλίδης Χρήστος: 9.109€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 8.185€

Άθροισμα: 51.103€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ51.103=10.220,60€

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για το κόστος προσωπικού υπολογίζουμε κατά ελάχιστο ένα ποσοστό 20% επί της μισθοδοσίας τεσσάρων εργατοτεχνιτών (δύο εργοδηγοί μηχανολόγοι, ένας εργοδηγός ηλεκτρολόγος, ένας χειριστής αποφρακτικού και ο βοηθός του), οι οποίοι απασχολούνται καθημερινά με τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή των αντλιοστασίων. Δεν καταλογίζονται άλλες δαπάνες μισθοδοσίας Γενικού Διευθυντή (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ), Τεχνικών Διευθυντών, Τεχνικών Προϊσταμένων και άλλων εργατών που είναι επιφορτισμένοι με τον γενικότερο έλεγχο η τις εργασίες καθαρισμού κλπ.

Η ετήσια μισθοδοσία για τους τέσσερις εργαζόμενους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για το 1993 ήταν:

Κανιός Γεώργιος: 9.404€

Στεργίου Χρήστος: 9.800€

Δενδρινός Οδυσσέας: 9.320€

Τσακαλίδης Χρήστος: 7.454€

Μπαρμπαρίτσας Χρήστος: 5.096€

Άθροισμα: 41.074€

Συνολικό κόστος προσωπικού: 20%Χ41.074=8.214,32€

 

 

 

             Μεσολόγγι 26-2-2017

 

Σταματάτος Σπυρίδων του Διονυσίου

Μηχ.-Ηλεκτρ. ΕΜΠ

Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΣΠΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

front-page-espa-2014-2020.jpg filodimos.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ