Αποχέτευση

  

Η αποχέτευση με τα δίκτυα ακαθάρτων και όμβριων καθώς και τον ΒΚ της πόλης του Μεσολογγίου εξυπηρετεί 12.000 κατοίκους και αποχετεύει περίπου 3.500 μ3 ανά ημέρα. Αναλυτικά περιλαμβάνει 65.000μ αγωγούς ακαθάρτων, 2.500μ καταθλιπτικό αγωγό, 13 αντλιοστάσια ακαθάρτων, 35.000μ δίκτυο όμβριων υδάτων και 3 αντλιοστάσια όμβριων.

apoxeteysi

Εικόνα 1. Σκαρίφημα δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Μεσολογγίου
.
.
Παρακάτω βλέπουμε το Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Ι.Π. Μεσολογγίου που είναι εγκαταστημένο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜ στο Μεσολόγγι.
.
                                                                                       
                                                                                             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
IMG_6198.PNG

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 8Αα 

IMG_6216.PNG

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΤΙΒΟ 1Αα

IMG_6218.PNG

 

Το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης του Μεσολογγίου κατασκευάστηκαν την περίοδο 1968-1977.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Οικισμοί και Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) αρμοδιότητας Καλλικρατικού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

# Κωδικός οικισμού Όνομα οικισμού Ι.Π. οικισμού Εναπομένον ποσοστό δικτύου αποχέτευσης Κωδικός ΕΕΛ Όνομα ΕΕΛ Κατάσταση ΕΕΛ Ποσοστό κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης που οδηγείται στην ΕΕΛ
371 GR23100401 ETOLIKO 4312 20% GR2310040115 ETOLIKO Λειτουργεί 80%
443 GR23102103 KATOCHI 2890 100% - - - -
524 GR23100101 MESSOLOGHI 14000 0% GR231001012 MESSOLOGHI Λειτουργεί 100%
573 GR23102101 NEOCHORI 3208 60% GR2310210119 INIADES Αδρανεί 40% του δικτύου έχει κατασκευαστεί αλλά δε λειτουργεί

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

map1   Οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων βρίσκονται στον Νομό Αιτ/νίας, στο Δήμο Μεσολογγίου, πλησίον του χειμάρρου «Κούκου» και βόρεια της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας. Το γήπεδο των εγκαταστάσεων καταλαμβάνει έκταση 10 στρεμμάτων. Το υψόμετρο είναι ~ 0,8 μέτρα και οι συντεταγμένες του είναι Ν 38ο22΄08΄΄ και Ε 21ο27΄31΄΄ στο σύστημα HATT (Χ=277836, Ψ=4249454, στο σύστημα ΕΓΣΑ αντίστοιχα). Ο αρχικός αποδέκτης των λυμάτων είναι ο παρακείμενος χείμαρρος Κούκος που εκβάλλει στη λιμνοθάλασσα της Ανατολικής Κλείσοβας (η οποία μέσω διαύλου επικοινωνεί με τον Πατραϊκό κόλπο). Η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού άρχισε την περίοδο 1976-1977.

   Με έργα εκσυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επέκτασης σε τριτοβάθμια λειτουργία του ΒΚ βελτιώθηκε το επίπεδο επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων της πόλης. Από την παρακολούθηση των παραμέτρων εκροής επιτεύχθηκε απομάκρυνση BOD > 97% και απομάκρυνση SS > 95%.

   Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων δέχονται αστικά λύματα από τις οικίες. Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον τα λύματα αυτά έχουν υποστεί προεπεξεργασία.

Περιβαλλοντικοί όροι

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

map2   Νότια της νήσου του Αιτωλικού και σε απόσταση περίπου 1800 μέτρων έχουν κατασκευασθεί οι ΕΕΛ του Δήμου. Ο ΒΚ κατασκευάστηκε το 1982 με δευτεροβάθμια επεξεργασία. Οι συντεταγμένες του είναι Ν 38,419465ο και Ε 21,358547ο στο σύστημα HATT Χ=269241,10, Ψ=4255100,300.

Περιβαλλοντικοί όροι

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

map3   Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων βρίσκονται δυτικά του Δ.Δ. Νεοχωρίου σε απόσταση 1.800 Μ περίπου από το κέντρο του Νεοχωρίου και Νοτιοδυτικά του Δ.Δ. Κατοχής. Οι συντεταγμένες του είναι Ν 38,407447ο, Ε 21,249520ο, στο σύστημα HATT Χ=259805,026,Ψ=4254085,66. Ανέρχεται σε 18,65 στρέμματα και το μέσο υψόμετρο του φυσικού εδάφους στα όρια του γηπέδου κυμαίνεται από 7,80 Μ έως 6,80 Μ. Είναι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και υπολειτουργεί καθώς δεν έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης στο Νεοχώρι και στην Κατοχή.

Περιβαλλοντικοί όροι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΣΥΝΟΛΟ: 24.697.349,9€  (+3.111.499,50 που δεν χρηματοδοτήθηκαν ακόμα)

1. «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Βιολογικού Καθαρισμού Μεσολογγίου», προϋπολογισμός 200.000.000 δρχ. (586.510€) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENVIREG 1994

2. «Δίκτυα Αποχέτευσης Όμβριων και Ακαθάρτων Πόλης Μεσολογγίου», προϋπολογισμός 2.185.000.000 δρχ. (6.407.625€) - Ταμείο Συνοχής 1999

3. «Βελτίωση Υφισταμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλης Μεσολογγίου και Επέκταση Αυτών σε Τριτοβάθμια Επεξεργασία» προϋπολογισμός 700.000.000 δρχ. (2.052.786€) - Ταμείο Συνοχής 1999

4. «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων σε περιοχή Ανατολικού Αλιπέδου», προϋπολογισμός 762.711,86€ - Γ’ ΚΠΣ 2004

5. «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στον Συνοικισμό Αγίου Παύλου Μεσολογγίου», προϋπολογισμός 755.650,00€ - Γ’ ΚΠΣ 2007

6. «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Θωμά και αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Δ.Δ. Αγίου Θωμά σε Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου», προϋπολογισμός 3.880.000,00€ - Γ’ ΚΠΣ 2008

7. «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής - Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», προϋπολογισμός 8.868.867€ - ΕΣΠΑ

8. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ», προϋπολογισμός 4.494.700€ – ΕΣΠΑ

8.1 «Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού», προϋπολογισμού 1.334.000€ για την ανακατασκευή των Α/Σ Ακαθάρτων Αιτωλικού.

8.2 «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλόβρυσου και σύνδεση με ΕΕΛ Οινιάδων», προϋπολογισμού 984.499.50€, για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων & Α/Σ Κεφαλοβρύσου. Δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα.

8.3 «Μελέτη προσαγωγής λυμάτων Αιτωλικού-Κεφαλόβρυσου στην ΕΕΛ Οινιάδων», προϋπολογισμού 49.200€, για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς των λυμάτων Αιτωλικού στην ΕΕΛ Οινιάδων.

8.4 «Μεταφορά λυμάτων οικισμού Αιτωλικού-Κεφαλόβρυσου στην ΕΕΛ Οινιάδων», προϋπολογισμού 2.127.000€, για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς και του Α/Σ. Δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμα.

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

"Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής" προϋπολογισμού 5.551.000€ 

Υπογράφτηκε σύμβαση 2.392.846,40€ με τον ΦΠΑ στις 17-12-2014. Το έργο εκτελείται με επιβλέπουσα υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

 1111.jpg

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου

Water Logo Design3

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

front-page-espa-2014-2020.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Stay Connected on:

    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  +26310-26734, -27000, -24139
  26310-22101
  ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ